Sairaalaopetus

Sairaalaopetuksen muodot

Sairaalaopetusta järjestetään lasten- ja nuorisopsykiatrisissa, neurologisissa, foniatrisissa tai somaattisissa tutkimuksissa tai hoidossa oleville oppilaille.

Lue lisää

Neurologisesti oirehtivien oppilaiden opetus

Lastenneurologisilla osastoilla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan lapsia ja nuoria, joilla on neurologinen sairaus tai vamma tai sellaisen epäily. Epilepsia, liikuntavammat, kehityshäiriöt ja perinnölliset sairaudet muodostavat suurimmat yksittäiset ryhmät. Tutkimus- ja hoitoajat vaihtelevat päivästä muutamaan viikkoon.

Lue lisää

Somaattisesti sairaiden oppilaiden opetus

Sairaalassa lastentautien osastoilla tai muilla osastoilla tutkimus- ja hoitojaksolla olevien somaattisesti sairaiden lasten ja nuorten opetus tapahtuu yksilöllisenä opetuksena, vuoteenvieriopetuksena osastolla oppilaan omassa huoneessa tai sairaalakoulun tiloissa ryhmäopetuksena.

Lue lisää

Psyykkisesti oirehtivien oppilaiden opetus

Lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoidossa olevien oppilaiden opetus järjestetään yksilö- tai ryhmäopetuksena. Yksilöopetusta järjestetään tarpeen vaatiessa myös osastolla. Opetuksen toteuttamistapa määritellään yhdessä hoidon kanssa. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaan tila ja jaksaminen sekä hoidon edellyttämät toimenpiteet, kuten esim. terapiat.

Lue lisää

Avohoidossa olevien oppilaiden opetus

Hoitokäytänteet ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Hoitojaksot ovat lyhentyneet ja avohoidolliset palvelut ovat lisääntyneet. Avohoidossa olevien oppilaiden yhdenvertaista mahdollisuutta opetuksen saamiseen on pyritty parantamaan.

Lue lisää