Hyvä tietää

Opetussuunnitelma

Jokaisessa sairaalaopetusta antavassa koulussa noudatetaan joko omaa tai hallinnollisen ns. emokoulun opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmassa on määritelty mm. arvot, toiminta-ajatus ja toimintakulttuurin periaatteet. Alla löydät linkit nykyisen opetussuunnitelman perusteisiin sekä tulevan OPS 2016 -prosessin materiaaleihin.

Lue lisää

Todistukset

Todistusten antamisesta sairaalakoulussa opiskeleville oppilaille noudatetaan seuraavia ohjeita.

Lue lisää

Kolmiportainen tuki

Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista.

Lue lisää