Sairaalaopetus, Elmeri-koulut ja valtion koulukotikoulut -julkaisu

Opetushallituksen julkaisusarjassa on julkaistu selvitys sairaalaopetuksesta, Elmeri-kouluista ja valtion koulukotikouluista.

Selvityksessä tarkastellaan kolmen vaativan erityisen tuen toimijan yksiköiden oppilas-, opetushenkilöstö- sekä yksikkörakennetta tilastointipäivänä ja vuositasolla. Lisäksi selvityksessä jäsennetään edellä mainittujen oppilaitosten johtajien näkemyksiä opetusyksiköidensä perustehtävästä ja kehittämistarpeista.

Selvitys on osa vaativan erityisen tuen VIP-verkostotoiminnan Vaatu-yhteistyötä. Selvitys antaa eväitä Vaatu-toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen.