Sairaalaopetuksen rehtoreiden ja vastuuopettajien neuvottelupäivät 19.11.2020 klo 9-16

Sairaalaopetuksen rehtoreiden ja vastuuopettajien neuvottelupäivät syksyllä 2020 järjestetään koronahengessä teams-kokouksena.

OHJELMA:

9.00-9.10 Tervetuloa, neuvottelupäivän avaus / Niina Ekqvist

9.10-10.40 Sairaalaopetusyksiköiden kuulumisia (Kukin yksikkö valmistelee max. 5 min. puheenvuoron yksikön ajankohtaisista asioista)

10.40-10.50 Virkistäytymistauko

10.50-11.20 Oikeus oppia –ohjelman tilannekatsaus / opetusneuvos Jussi Pihkala

11.20-12.00 Lounastauko

12.00-12.45 OPH:n ja VIP-verkoston kuulumisia sekä Crosp-katsaus / opetusneuvos Pirjo Koivula (jos haluat ennalta kurkata: https://www.european-agency.org/projects/CROSP)

12.45-13.15 Sairaalaopetuksen tilannekuva 2019 sekä 2020 tilastoinnin ohjeistus / Jyrki Huusko

13.15-14.00 Alustavia havaintoja konsultaatiosta ja sairaalaopetuksen sisäisen kehittämisen tarpeista (laadulliset aineistot) / Tanja Äärelä

14-14.15 Virkistäytymistauko ja siirtyminen alueelliseen Teams-keskusteluun

14.15-14.45 Alueelliset keskustelut ERVA-alueittain / KYS Maija Juoperi, OYS Satu Nevala, TAYS Anne Lindholm, HYKS Seppo Salminen ja TYKS Niina Ekqvist
Aiheet:
1. Lakimuutostarpeet sairaalaopetuksen järjestämisen osalta
2. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja sairaalaopetus
(Saat alueesi vetäjältä erillisen Teams-kutsun keskusteluun osallistumista varten.)

14.45-15.30 Keskustelujen koonti/ Niina Ekqvist

15.30 Neuvottelupäivän päätös