Oppilaille

13

Kuka minua opettaa sairaalakoulussa?

Sairaalakoulun opettajat ovat yleensä erityisluokanopettajia, jotka ovat tottuneet työskentelemään erilaisilla sairaalajaksoilla olevien oppilaiden sekä avohoidollisilla koulupaikoilla opiskelevien oppilaiden kanssa.

Otanko sairaalakoulujaksolle omat kirjat mukaan?

Kyllä. Etenkin lyhyemmillä jaksoille se on viisasta. Erilaisia oppimateriaaleja ja oppikirjoja löytyy toki sairaalakoulustakin.

Kuka tekee lukujärjestyksen ja miten se määräytyy?

Lukujärjestys ja opetuksen määrä suunnitellaan yhdessä hoidon, huoltajien, oppilaan ja sairaalakoulun opettajan kanssa. Sairaalakoulussa on mahdollista opiskella kaikkia oppiaineita yleisimmät valinnaisaineet mukaan lukien. On myös hyvä pitää mielessä, ettei kukaan ole sairaalakoulussa vain koulunkäynnin pulmien takia. Jokaisella on omat syynsä, miksi sairaalakoulujaksolle on tullut.

Miten sairaalakouluun pääsee?

Avo-oppilaaksi pääsee koulukohtaisen valintaprosessin kautta. Ota yhteyttä avohoidon omatyöntekijään ja tarvittaessa alueesi sairaalakouluun. Osastohoidossa ollessasi sinulla on aina oikeus opetukseen.

Miten paluu omaan kouluun on järjestetty?

Paluuvaiheessa pyritään järjestämään paluunivel omaan kouluun. Siihen sisältyy paluupalaveri ja mahdollisuus tuettuihin kokeilupäiviin omassa koulussa. Lyhyillä jaksoilla paluusta sovitaan räätälöidysti yhteistyössä hoidon, oman koulun ja huoltajien kanssa.

Miksi sairaalassa on koulu?

Perusopetuslakiin on kirjattu oppioikeus ja -velvollisuus myös sairaalassa oleville lapsille ja nuorille. Oppivelvollisuudesta ei voi saada sairaslomaa.

Tuleeko läksyjä?

Koulunkäynti pyritään pitämään mahdollisimman tavanomaisena myös läksyjen osalta.

Kuinka monta oppilasta luokassa on?

Varsinaisia ryhmäkokoja ei sairaalaopetukseen ole määritelty. Opetusryhmät ovat pieniä.

Kuinka kauan käyn sairaalakoulua?

Osasto-oppilaana käyt koulua sen ajan, kun olet sairaalassa potilaana. Avo-oppilaspaikalla jakson pituudesta sovitaan alustavasti jaksolle tultaessa ja paluu omaan kouluun suunnitellaan yhteistyössä oman koulun kanssa.

Mistä koulusta todistus annetaan (oma vai sairaalakoulu)? Miten arviointi suoritetaan?

Pidemmillä jaksoilla yleensä todistus tulee sairaalakoulusta, lyhyemmillä taas omasta koulusta. Arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettaneet opettajat yhdessä (esim. oma koulu sekä sairaalakoulu). Päättötodistus annetaan oman koulun lomakkeella.

Onko sairaalakoulun todistus samanlainen kuin oman koulun ja saako esim. numerot helpommalla?

Jokaisella sairaalakoululla on omat todistuspohjansa ja arvioinnissa tehdään yhteistyötä oman koulun oppilasta opettaneiden opettajien kanssa. Arviointikriteerit ovat yhtäläiset.

Näkyykö sairaalakoulujakso esim. päättötodistuksessa ja vaikuttaako se jatko-opintoihin pääsemiseen?

Päättötodistus annetaan aina oman koulun lomakkeella. Sairaalakoulujakso ei vaikuta jatko-opintokelpoisuuteen millään tavalla.

Opiskellaanko sairaalakoulussa samoja asioita kuin tavallisessa koulussa? Jäänkö paljon jälkeen opinnoissa sairaalajakson aikana omaan kouluun verrattuna ja jos jään, mitä asialle pystyy tekemään?

Lähtökohtaisesti opiskellaan samoja asioita. Etenkin lyhyillä jaksoilla se on tavoitteena. Pidemmillä jaksoilla edetään yleisimmin “sairaalakoulun lukujärjestyksen mukaisesti” kaikkia oppiaineita opiskellen. Tarkoitus ei ole jäädä opinnoissa jälkeen. Tukiopetus, erillinen oppimissuunnitelma ja esim. laaja-alainen erityisopetus voivat olla paluunivelessä sovittavia tukimuotoja omassa koulussa.

Jäänkö luokalleni, jos joudun sairaalakouluun enkä pysty opiskelemaan “täysiä tunteja”?

Onhan tuokin mahdollista, mutta ei automaattista. Yleensä koulunkäynti pyritään räätälöimään mahdollisimman järkeväksi kokonaisuudeksi ja edetään voinnin mukaan. Tekemättömyys johtaa tietysti siihen, etteivät opinnot etene ja silloin on tärkeää tehdä suunnitelmia, joiden mukaan koulua saadaan etenemään.

Minkälaisia oppilaita opiskelee sairaalakoulussa?

Hyvin erilaisia oppilaita. Kukaan ei opiskele sairaalakoulussa vain koulunkäyntivaikeuksien vuoksi.

Voinko opiskella sairaalakoulussa koko peruskouluajan?

Tämä on hyvin harvinaista. Tavoite on kuntoutua omaan kouluun. Joskus päättövaiheessa peruskoulun loppuun saattaminen voidaan pyrkiä turvaamaan käymällä koulu loppuun sairaalakoulussa.

Miksi sairaalakoulussa voi opiskella vain peruskoululaiset, ei lukiolaiset tai vaikka ammattikoululaiset?

Vain perusopetuslaki tuntee sairaalaopetuksen. Toivottavasti tulevaisuudessa toisen asteen opetusta voitaisiin tarvittaessa tarjota osana sairaalaopetusta.