Omille kouluille

5

Mihin sairaalaopetuksella pyritään?

Sairaalaopetus on oppilaan oppimisen, terveen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista. Opetuksessa painottuu pedagoginen kuntoutus, koulunkäyntiä ylläpitävä opetus sekä oppimis – ja koulunkäyntitaitojen arviointi.

Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun oppilas palaa takaisin omaan luokkaansa?

Oppilas usein jännittää siirtymävaihetta ja tarvitsee sen onnistumiseen tukea. Luokkakavereille kannattaa kertoa, että oppilas on palaamassa takaisin omaan luokkaansa. Siirtymävaiheen suunnitelmassa mietitään käytännönläheisesti omaan luokkaan palaamista.

Miten mahdollinen edistyminen saadaan siirrettyä omaan luokkaan/kouluun?

Sairaalakoulun ja oman koulun arki on usein hyvin erilainen esim. osastojakson aikana hoito pystyy tukemaan oppilaan koulunkäyntiä, koulupäivät ovat usein lyhyempiä kuin omassa koulussa, ryhmäkoot ovat pienempiä – arki on siis erilaista. Oppilaan oma koulu ja sairaalakoulu ovat aktiivisesti yhteydessä sairaalakoulujakson aikana, jolloin keskustellaan myös oppilaan edistymisestä. Paluuvaiheessa keskitytään onnistumisten siirtämiseen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseen omassa koulussa.

Kuinka pitkä on oppilaan siirtymävaihe omaan kouluun?

Siirtymävaihe suunnitellaan oppilaskohtaisesti ja sen kesto riippuu usein sairaalakoulujakson pituudesta. Pitkän jakson jälkeen pyritään asteittaiseen siirtymiseen.

Mitä, jos tulee uusia pulmia omassa koulussa?

Oman koulun on mahdollista saada konsultatiivista tukea sairaalakoulusta esimerkiksi seurantavaiheessa. Oman koulun oppilashuoltoryhmä, oppilaan huoltajat, erikoissairaanhoidon työntekijä ja muu verkosto on hyvä pitää ajantasalla oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Mikä on oman koulun rooli oppilaan ollessa sairaalakoulussa?

Yhteistyö oman koulun kanssa on tärkeää. Yhteistyötä tehdään jono- ja tulovaiheessa, sairaalaopetusjakson aikana ja nivel- sekä seurantavaiheessa. Lisäksi esim. arviointien yhteydessä oman koulun rooli on tärkeä.

Mitä oman opettajan tulee tehdä?

Tärkeää on oppilaan koulunkäyntiä koskevat merkitykselliset tiedot siirtyvät sairaalakoulun opettajalle. Tietojen kerääminen korostuu jono- ja tulovaiheessa. Myös yhteisistä tavoitteista sairaalaopetuksjakolle voidaan sopia. Lyhyellä jaksolla opettaja voi lähettää esim. kokeita ja materiaaleja oppilaalle yhteistyössä sairaalakoulun opettajan kanssa. Oma opettaja on oppilaan yhteys omaan kouluun.