Somaattisesti sairaiden oppilaiden opetus

Sairaalassa lastentautien osastoilla tai muilla osastoilla tutkimus- ja hoitojaksolla olevien somaattisesti sairaiden lasten ja nuorten opetus tapahtuu yksilöllisenä opetuksena, vuoteenvieriopetuksena osastolla oppilaan omassa huoneessa tai sairaalakoulun tiloissa ryhmäopetuksena.

Opetuksen tavoitteena on auttaa lasta suorittamaan oppivelvollisuuttaan sairaudenkin aikana. Somaattisesti sairaiden lasten ja nuorten opetus on ensisijaisesti oppivelvollisuuden suorittamista yksilöllisenä opetuksena tai ryhmäopetuksena. Tarvittaessa oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) tai oppimissuunnitelma. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan kotikoulun opetussuunnitelma, mutta sairaalakoulun opetussuunnitelma määrittelee opetuksen reunaehdot, esimerkiksi työtavat, tehtävien ja kokeitten määrän ja ajankohdan lapsen kunnon ja voinnin mukaan. Sairaalaopettaja, lapsen hoitava lääkäri ja omahoitaja sopivat yhdessä opetuksen aloituksesta ja määrästä.