Neurologisesti oirehtivien oppilaiden opetus

Lastenneurologisilla osastoilla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan lapsia ja nuoria, joilla on neurologinen sairaus tai vamma tai sellaisen epäily. Epilepsia, liikuntavammat, kehityshäiriöt ja perinnölliset sairaudet muodostavat suurimmat yksittäiset ryhmät.  Tutkimus- ja hoitoajat  vaihtelevat päivästä muutamaan viikkoon.

Opetusta annetaan yksilöllisesti tai pienissä ryhmissä. Lisäksi opettajat arvioivat oppilaiden työskentelytaitoja sekä osaamista eri oppiaineissa. Arviointeja voidaan tehdä myös polikliinisesti. Erityisopettaja toimii osana lasta sairaalassa hoitavaa moniammatillista tiimiä.

Konsultointi on olennainen osa neurologisten osastojen opettajien työtä. Tähän voi kuulua yhteydenpito oppilaan omaan kouluun jo ennen poliklinikkakäyntiä tai osastojaksoa. Neuvottelut hoitotiimin, vanhempien, oppilaan sekä kentällä toimivien asiantuntijoiden kanssa jatkuvat osastojakson aikana ja niiden välillä tarpeen mukaan. Neurologisten osastojen oppilaiden opetuksellisiin järjestelyihin voi sisältyä koulutilanteen arviointia oppilaan omassa koulussa sekä kouluneuvotteluja.