Avohoidossa olevien oppilaiden opetus

Hoitokäytänteet ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Hoitojaksot ovat lyhentyneet ja avohoidolliset palvelut ovat lisääntyneet. Avohoidossa olevien oppilaiden yhdenvertaista mahdollisuutta opetuksen saamiseen on pyritty parantamaan.

Oppilaat ovat usein olleet osastohoidossa ja siirtyvät sen jälkeen avohoidollisiin palveluihin. He tarvitsevat usein erityisen vahvaa tukea koulunkäyntiin. Osassa sairaalakouluista on avohoidollisia oppilaspaikkoja peruskoululaisille, jotka eivät ole osastohoidossa, mutta joilla on hoitosuunnitelma avohoidossa.

Sairaalakoulun avohoidollinen oppilaspaikka voidaan myöntää erikoissairaanhoidon piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, mikäli sen katsotaan tukevan oppilaan hoitoa ja kokonaiskuntoutumista. Kysy avo-oppilaspaikoista ja niihin hakeutumisesta oman alueesi sairaalaopetusta antavasta koulusta.