Satu Nevala: Sairaalaopetuksen neuvottelupäivä Joensuussa 19.4.2018

leenaetmuita

Paikalla: Tampere, Mikkeli, Turku, Kouvola, Espoo, Vantaa, Tuusula, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Kuopio, Joensuu sekä Lapin Yliopistosta Tanja Äärelä

Mikä Saatsi aloitti iltapäivän käymällä läpi sairaalaopetuksen ajankohtaisia asioita ja sairaalaopetuksen kehittämisryhmän työskentelyä kuluvan lukuvuoden osalta. Ryhmän Skype-palaverit ovat toteutuneet 5.10.17; 6.2.18 ja tulossa 6.6.18. Ryhmä kokoontui myös Oulun Sairaalaopetuspäivillä marraskuussa.

Vip- verkostotyön osalta ajankohtaisia asioita:

 • Vaativan erityisen tuen kehittämis- ja yhteistyöverkostojen valtakunnallinen ohjausryhmä asetettiin tammikuussa ja se aloitti työskentelyn 2.2.18
 • Sairaalaopetusta edustaa Niina Ekqvist (ja tutkimusta Tanja Äärelä)
 • Ohjausryhmä kokoontuu vuoden 18 aikana neljä kertaa
 • Valteri-koulu on suunnittelun vetovastuussa
 • Kick off –tilaisuus 12.3., jossa mukana Niina ja Tanjan lisäksi Jyrki Huusko ja Mika Saatsi
 • Alueelliset startit pidetään huhti-toukokuussa
 • Tanja ja Niina tekivät selkoa Vip-verkostotyön ohjausryhmän toiminnan alkuvaiheista sekä Kick off- tilaisuudesta.  Sairaalaopetuksen kentältä on hyvin esittää alueellisissakin VIP-starteissa näyttöä mm. valtakunnallisten hankkeiden mukanaan tuomista hyvistä käytänteistä sekä vuosikartoituksen tulosten kautta.

Tanja esitteli sairaalaopetuksen vuosikartoituksen yhteenvetoa, josta nousi keskusteluun mm. seuraavia seikkoja:

 • sairaalaopetuksen pirissä olevien oppilaiden tulotaustat ja tulevaisuuden suuntaviivat (nyt 57% avo-oppilaista).
 • sairaalaopetuksen päivähinta ja sen muodostuminen (vaihtelee 83-294 euron välillä, keskiarvon n. 150e).
 • kansainvälinen yhteistyö polarisoitunut; muutamassa yksikössä paljon ja useissa ei vielä ole.
 • monialainen yhteistyö koetaan usein toimivaksi

Tanja muistutti, että on tärkeää saada palautetta niistä asioista, joista vuosikartoituksessa on syytä kerätä tietoa jatkossa.

On tärkeää, että yksiköistä vastaan kaikkiin vuosikartoituksen kysymyksiin!

Sairaalaopetukseen liittyvästä ajankohtaisesta tutkimuksesta Tanja kertoi olevan valmisteilla kaksi näkökulmaa (kv-artikkelia) rehtori-ja opettaja-aineistoista sekä suunnitelmissa inkluusion esteet – segregaation perusteet, jossa yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa aloitettu.

Ryhmätyöskentelyssä pohdimme seuraavia teemoja, joista muutamia poimintoja:

 1. Evästyksiä alueellisten VIP-verkostojen käynnistämiseen: yhteistä koko valtakunnan kehittämistä tarvitaan, sairaan lapsen oikeus opetukseen säilyttävä tasa-arvoisena, me tunnemme oman alueemme oppilaat, alueella tarvittavan koulutuksen määrän ja sisällön näkemyksen välittäminen, ei kilpailua vaan koordinointia, Kotiin jäävien oppilaiden tilanne; olisi tärkeä saada avattua valtakunnan tasolla.
 2. Huomioita vuosikartoituksen pohjalta: olisi hyvä saada jatkossa mukaan vahvuudet ja esille nousseet tulokset koulujen lukuvuosiarvioinneista, hyvien käytänteiden keräämistä, numeerisia kysymyksiä ei kannata lisätä, peruskysymyspatteri on hyvä ja kannattaisi pitää samana, jotta löytyy pitkiä linjoja.
 1. Ajankohtaiset kehittämistarpeet keväällä 18: Tuleeko sairaalaopetuksen murros jatkumaan edelleen (avo- / osasto-opetuksen määrä, rooli ja mitta), osasto-opetuksen tuntimäärät, kriisihoidot, muu rooli, konsultaatio, koulutus ja lähikoulujen tukeminen, avo-opetuksen suunnat.

Mika muistutti myös e-Opin terveisistä sairaalaopetusväelle!

e-Oppi tarjoaa maksutta mediarikkaat digitaaliset oppikirjansa Suomen sairaalakoulujen käyttöön. Valikoimaamme pääset tutustumaan osoitteessa https://www.e-oppi.fi/kirjat/. Ota tarvittaessa rohkeasti yhteyttä saara.vikström@e-oppi.fi.

Syksyn neuvottelupäivät pidetään sairaalaopetuspäivien aattona 15.11.2018 Espoossa.

Muistiin kirjasi,

Satu Nevala, Oulu

Related Posts

Ei kommentteja, vielä.

Jätä kommentti