Maija Juoperi: Sairaalaopetuksen rehtoreiden neuvottelupäivät 16.11.17

 

neuvottelupäivä161117

Paikalla: Vantaa, Lahti, Nokia, Turku, Kouvola, Lappeenranta, Rovanniemi, Espoo, Kerava, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Tampere, Tuusula

Itä-Suomen Osaava2 loppuraportti, rehtori Jyrki Huusko

Loppuraporttia voi hyödyntää taustatietona erilaisiiin tarpeisiin: Itä-Suomen Sairaalaopetuksen Osaava_loppujulkaisu_240817

Loppuraportti sisältää Osaava 1 ja 2 loppuraportit. Jyrki korosti yhteyttä AVIin ja kertoi, että raportti on poikinut mm. koulutuspyynnön AVIlta tilaisuuteen, johon oli kutsuttu sivistystoimenjohto ja oppilashuoltosuunnitelmien tekemisestä vastaavat henkilöt Itä-Suomen alueelta. Tilaisuudessa esiteltiin sairaalaopetusta.

Osaava 2 hankkeen kyselyn tulokset ovat käyttöpääomaa myös Vaaturyhmälle.

Kyselyssä saatiin tietoa ja näkemyksiä sairaalaopetuksen tulevaisuuden haasteista, onnistumisen edellytyksistä, konsultaatiotyöstä, sairaalaopetusverkostosta saatavasta hyödyistä ( työssä jaksaminen ja täydennyskoulutus), sairaalaopetuksen yhteiskunnallisesta roolista.

Jyrki ja Mika muistuttelivat sairaalaopetuksen vuosikartoituksen päivän 30.11.17 lähenemisestä ja siitä kuinka tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta on, pitkän aikavälin sekä laadulliset että määrälliset tiedot sairaalaopetuksesta.

Mika esitteli uuden sairaalaopetuksen kehittämisryhmän jäsenet ja kertoi, mistä oli keskusteltu ensimmäisessä skype-palaverissa.

Tärkeksi ryhmässä oli todettu, että VAATU-raportti tulee esitellyksi sairaalaopetusta järjestävissä kunnissa ja saadaan sieltä nouseva tieto LAPE- suunnittelutyöhön. Muita pinnalla olevia asioita ovat mm. nivelvaihetyön ja konsultaation kehittäminen sekä verkostoissa mukana oleminen (mm. VIP- verkosto,jonka käynnistymisestä ja koordinoinnista Mika kertoi muutamia kaavailtuja asioita).

Ryhmä oli myös pohtinut millainen voisi olla sairaalaopetuksen rooli VIP- verkostossa. Mitä voisivat olla vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Mika korosti, että tärkeää on olla hereillä ja mukana aktiivisina toimijoina.

Mika esitteli myös Jussi Pihkalan terveiset VAATU-loppuraportinkoulutuksesta.

Jussin mukaan poliitikoilta on tuki kaikille kehittämisehdotuksille. LAPE-viitekehys on tärkeä!

Mika muistutti, että kehittämistyössä tulisi muistaa valtakunnallinen rakenne ja alueellisten ratkaisujen ”istuttaminen” siihen.

Kuntaliitto ja OKM tulee antamaan ohjeistuksen sairaalaopetuksen järjestämisestä.

Iltapäivän rehtorit työskentelivät ryhmissä keskustellen neljästä aihekokonaisuudesta:

  1. Hyvät konsultaatio-käytänteet
  2. VIP- verkoston onnistumisen edellytykset
  3. Sairaalaopetus osana VIP- verkostoa vuonna 2020
  4. KokemuksiaLAPE- työskentelystä

Iltapäivän päätteeksi Mika esitteli vielä  Tuusulan Ketterä-kokeilun suunnittelun tilannetta marraskuussa 2017. Hanke keskittyy EVA- oppilaiden opetuksen ja oppilashuollon kehittämiseen alueellisesti Uudenmaan maakunnassa. Tavoitteena on saada tasalaatua palveluihin ja oppilaaksiottoon sekä tuottaa alueelle konsultaatiopalveluita perustasolle.

Maija Juoperi, Jyväskylä

Ei kommentteja, vielä.

Jätä kommentti