Leena Papunen: Sairaalaopetusväkeä koolla Jyväskylässä 4.-6.4.19

Sairaalaopetuksen neuvottelupäivä 4.4.2019 Jyväskylässä

Paikalla: Espoo, Tuusula, Vantaa, Lahti, Turku, Tampere, Nokia, Seinäjoki, Lappeenranta, Jyväskylä, Mikkeli, Kuopio, Joensuu, Vaasa, Kokkola, Oulu, Rovaniemi

Sairaalaopetuksen neuvottelupäivät oli järjestetty VIP –hengessä Valteri –koulu Onervassa Kukkulan sairaalakoulun kanssa yhteistyössä. Paikalla oli sekä rehtoreita ja vastuuopettajia että konsultoivia opettajia ympäri Suomea. Alla kooste päivästä. Luentomateriaalit tulevat luettaviksi myös tälle sairaalaopetus.net –sivustolle

neuvottelupäiväMika Saatsi avasi päivät ja esitteli Tuusulan Kalliomaan koulun konsultaatio –rakenteen tarinan sekä Alva – oppilashuollon mallin. Jukka Rissanen Alavan koulusta Kuopiosta, Nea Porsanger-Rintala Kukkulan koulusta Jyväskylästä, Satu Nevala Tiernan koulun sairaalaopetuksesta Oulusta, Juha Virkkala Tikkamäen koulusta Joensuusta, Terhi Saarelainen Mikkelin sairaalaopetuksesta, Tuukka Raitis Ruutipuiston koulusta Seinäjoelta, Outi Myllärinen ja Laura Varis Saimaan koulusta Lappeenrannasta, Seppo Salminen Keinumäen koulusta Espoosta, Niina Ekqvist Kiinamyllyn koulusta Turusta, Riitta Launis Koivikkopuiston koulusta Tampereelta, Reija Laine Kalliomaan koulusta Tuusulasta ja Asko Peuraniemi Rovaniemen sairaalaopetuksesta kertoivat koulunsa konsultoivasta toiminnasta. Monessa yhteydessä painotettiin huoltajan suostumusta konsultointiin. Useammalla koululla on asian kysymiseen luotu lomake. Useassa koulussa konsultointi tapahtuu koko sairaanhoitopiirin alueelle, ilmaisena omalle opetuksen järjestäjälle ja maksullisena muille. Hintana ka. puoli päivää n. 100 € ja koko päivä 200 € + matkakulut. Pyynnöt tulevat yhteydenottoina pääasiassa kouluilta, mutta myös yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Valterin edustajat kommentoivat, että heillä konsultointi on ollut aina maksullista; puoli päivää n. 240 € ja koko päivä n. 380 €, matkakuluja ei tule erikseen ja valtio tukee kuntia maksamalla kuluista puolet. Muuten valterilaiset kokivat, että heidän ohjauskäynnit ovat paljolti samanlaisia käyntejä kuin sairaalaopetuksen konsultoinnit

Konsultoivien esittelyjen päätteeksi Nevalan Satu tenttasi konsultoivia opettajia siitä, miksi konsultointia kannattaa tehdä ja mikä on keskeinen asia konsultoinnissa. Keskeiseksi koettiin verkostoituminen ja kokonaisvaltainen työ eri vuorovaikutustilanteissa. Tärkeäksi koettiin hyvän taustatyön tekeminen, että saadaan oikeat ihmiset oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Konsultoinnin avulla saadaan kouluille ymmärrystä lasta kohtaan, saadaan muutosta ympäristöön ja päästään pois poislähettämisen kulttuurista. Koettiin että konsultoivat puhuvat sekä ”koulua” että ” hoitoa”.

Konsultoivien toiveena on saada oma materiaalipankki sairaalaopetus,net –sivustolle. Sitähän ei mikään estäne. Materiaaleja vaan Saatsin Mikalle, niin Mika laittaa ne sivuille. Mm. huoltajan lupalomaketta toivottiin jakoon. Konsultaation vaikuttavuudesta toivottiin myös tutkimusta.

Huuskon Jyrki esitteli sop tilastointipäivän aineistoa. Vastausprosentti kyselyyn on ollut hyvä, siitä kiitos kaikille! Keskeisin tulos oli se, että 60 % oppilaista on avo-oppilaita ja 40 % osasto-oppilaita. Kyselyssä tuli esille erikoissairaanhoidon dramaattinen murros, hoitoajat ovat lyhentyneet ja osastopaikat vähentyneet. Kyselyssä nousi esiin tarve koulunkäyntikyvyn arviointiin, konsultaation jatkuva kasvaminen, rehtorien mukana olo kaupunkien koululaitoksen kehittämisessä, perhetyön lisääntyvä tarve ja se, että valtakunnallinen vaihtelevuus on suurta.

Kyselyssä kysyttiin myös ajatuksia VIPistä. Kävi ilmi, että osallisuus VIP työhön on yksittäisten opettajien tasolla. Toiset sop yksiköt koetaan läheisemmiksi kuin muut erityiskoulut. Askeleita VIP työssä on otettu ja halutaan jatkossakin ottaa. Halutaan olla osa kokonaisuutta. Mutta pääasia on, että sairaalaopetusta tulee silti kehittää omanaan.

Äärelän Tanja kertoi edellisillä neuvottelupäivillä marraskuussa Espoossa kerätyn Inkluusion edut ja esteet -aineiston sisällöistä. Anita Puustjärven kanssa on ollut keskustelua, että hän keräisi samasta teemasta aineistoa psykiatrisilta lääkäreiltä. Tanja mainitsi myös Kansallisen lapsistrategian (Jouni Välijärven toimittama raportti) , joka on julkaistu 12.3.19. Lapsi- ja perhemyönteisemmästä Suomesta visioiva strategia pohjaa vahvasti tutkimustietoon.

Tuhannet kiitokset antoisasta päivästä koko paikalla olleelle SOP väelle, Valteri Onervan väelle rehtori Anne Korhosen johdolla sekä erityisesti Kukkulan koulun emännille Maija ja Nea!

Itä-Suomen sairaalaopetuksen aluepäivät 5.-6.4.2019 Jyväskylässä

Jyväskylään Valteri koulu Onervaan kokoontui perjantaina 5.4. Itä-Suomen sairaalaopetuksen väki ilahduttavasti täydennettynä eri puolilta Suomea tulleista ”soluttautujista”. Neuvottelupäivien väellä oli nimittäin mahdollisuus osallistua aluepäivien ohjelmaan.

valteri2Psykologi Tero Makkonen Valterista puhui aiheesta Toimintakykyarvio ICF käytännössä. Hän esitteli toimintakykyarviomittaria. Tero kertoi mittarissa parasta olevan vahvuusperustaisuuden, osallistamisen ja moniäänisyyden. Samalla esiteltiin vihkonen ”Koulua käymättömät oppilaat, Pieni opas koulunkäynnin tueksi”.

Teron esityksen jälkeen pääsimme kierrokselle Onervan vuonna 2016 valmistuneisiin hulppeisiin tiloihin.

Kukkulan koululla Olli-Pekka Juoperi (HUMAP) kertoi vaativan erityisen tuen suunnan tutkimisesta Warm data lab –menetelmällä. Mieleen jäi mm., että warm data on tietoa, jota ei voi irrottaa kontekstistaan. Tajuntaa ja ajattelua avartava esitys. Löysin täysin uusia näkökulmia!

Erityisopettaja Raija Saukko ja NPS sairaanhoitaja Jukka Paanala kertoivat Jyväskylän koulukuntoisuus luokasta ja yhteistyöstään sen puitteissa.

Päivän päätti Pirjo Tiluksen luento sairaalaopetuksen muutoskehityksestä teemalla askarrutuksesta osaamiskeskuksiksi.

Lauantaiaamu aloitettiin mindfulnessilla Nea Porsanger-Rintalan johdolla. Olipa ihana antautua asiansa osaavan vetäjän vietäväksi ja kuunnella kuinka asiassaan sisällä oleva kertoo aiheesta. Nappi aloitus lauantaihin. Vinkkinä mm. Hehku tunnepalikat ja muuta kuvassa olevaa.

kirjallisuutta

Aamupäivää jatkettiin innokkaan keskustelun merkeissä koulujen esitellessä omia päivän polttavia aiheita ja uutuuksia. Kuulimme mm. Kuopion OTE –opetuksesta ja –ohjauksesta, Lahden VETO –luokista ja Kanervikon koulun uusista tiloista, Mikkelin tilasuunnittelusta, Joensuun PePe –raportista ja sairaalaopetuksen kasvatusohjaaja -hankkeesta sekä keskustelimme mm. nuorten seksuaalisen identiteetin löytämisen pulmista.

Itä-Suomen aluepäivät koettiin jatkossakin tarpeellisiksi ja Kanervikon koulu Lahdessa lupautui järjestämään seuraavat aluepäivät 17.-18.4.2020. Huippua!

Kiitos ME, kiitos Maija ja Nea ja Kukkulan koko väki! Tapaamisiin!

 

 

2 Kommenttia

 1. VIP-kohtaan pieni tarkennus:
  Sairaalaopetusyksiköt kokevat VIP-työn tärkeänä. Osa on paremmin sisällä toiminnassa kuin toiset. Yleisimmin vain rehtori/vastuuopettaja on itse toiminnassa mukana. Yksiköiden välillä on suuria eroja: osa mukana ydinryhmissä ja osa liki lainkaan.

  VIP-kehittäminen on tärkeää, mutta sairaalaopetuspedagogiikan kehittäminen pitää edelleen olla ydintoimintaa. Tästä syystä sauraalaopetusverkosto koetaan äärimmäisen tärkeänä.

  Eteenpäin on menty koko vaativan erityisen tuen kehittämistyössä.

  Jyrki Huusko

 2. VIP-kohtaan pieni tarkennus:
  Sairaalaopetusyksiköt kokevat VIP-työn tärkeänä. Osa on paremmin sisällä toiminnassa kuin toiset. Yleisimmin vain rehtori/vastuuopettaja on itse toiminnassa mukana. Yksiköiden välillä on suuria eroja: osa mukana ydinryhmissä ja osa ei liki lainkaan.

  VIP-kehittäminen on tärkeää, mutta sairaalaopetuspedagogiikan kehittäminen pitää edelleen olla ydintoimintaa. Tästä syystä sauraalaopetusverkosto koetaan äärimmäisen tärkeänä.

  Eteenpäin on menty koko vaativan erityisen tuen kehittämistyössä.

Jätä kommentti