Vaatu kehittämisryhmä kokoontui ja täydentyi 28.8.15

Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä kokoontui 28.8. Opetus- ja kulttuuriministeriössä. Uusina ryhmään nimettyinä jäseninä mukaan tulivat ylitarkastaja Annika Parsons (STM), johtava rehtori Anne Martikainen (Valteri-koulu) ja ylitarkastaja Kirsi Lamberg (OKM).

Johtaja Aki Tornberg esitteli aluksi ministeriön muuttuneita vastuualueita. Opetusneuvos Anne Mårtenssonilta kuultiin ajankohtainen alustus toisen asteen hakumenettelyistä. Lisäksi kuultiin jaostojen koordinaattoreiden (Anita Uusitalo ja Mika Saatsi) katsaukset aloitettuun jaostotyöskentelyyn.

Rehtoreille lähetettävä webropol-kysely toimeksiannon mukaisista erityiskysymyksistä työstettiin kokouksessa liki valmiiksi. Kysely toteutetaan valtakunnallisena syys-lokakuussa. Kokouksessa sovittiin myös kehittämisryhmän sisältöalueen monisyisen ja moninaisen sanaston kartoittamisesta. Seuraavaan kokoukseen 30.11. osallistuvat myös kaikki jaostojen jäsenet.

(ms)