Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa – VAATU-RAPORTTI JULKAISTU!

vaaturaportti

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 12.3.2015 vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän jaostoineen (Dnro 11/040/2015). Ryhmälle suunnattu tehtävänanto kattoi sairaalaopetusyksiköiden, kuntien ja kuntayhtymien ja yksityisten laitos- ja erityiskoulujen tarjoaman opetuksen ja koulukäynnin kehittämisen.

Nyt raportti kehittämisehdotuksineen on valmis. Voit tutustua siihen täältä.

Matka kohti VIP-verkostoa alkakoon!

Mika Saatsi