Syksyn 2016 tilannekatsaus sairaalaopetusjaoston työskentelystä

metsätonttu

OKM:n Vaativan erityisen tuen kehittämishanke 2015-2017 etenee suunnitelman mukaisesti. Kehittämishankkeeseen kuuluva sairaalaopetuksen jaosto kokoontui kesällä kaksi kertaa (31.5. ja 4.8). Työn alla oli erityisesti hankkeen loppuraporttiin toivotut kehittämisehdotukset sairaalaopetuksen näkökulmasta.

 Taustamateriaalina jaostolla oli käytössään sairaalaopetusverkoston viimeisen vuoden tapaamisten koonteja sekä esille nostettuja huolia erityisesti murroksessa olevan psykiatrian avohoitoideologian osalta. Jaosto sai kokousten jälkeen valmiiksi 17 kehittämisehdotuksen kokonaisuuden, joka esiteltiin hankkeen kehittämisryhmän kokouksessa 26.8. Kehittämisryhmä piti jaoston pohjapaperia hyvänä lähtökohtana loppuraportin lopullisia kehittämisehdotuksia muotoiltaessa. Ehdotusten jatkotyöskentelyä jatketaan Terhi Ojalan johdolla syksyllä 2016. Terhin lisäksi jatkotyöstöön osallistuvat Merja Koivisto (Valteri) ja Mika Saatsi.

 Sairaalaopetuksen jaosto ei näillä näkymin kokoonnu syksyllä 2016, vaan työ jatkunee kehittämisryhmävetoisesti. Alustavasti on kuitenkin suunniteltu sairaalaopetusverkoston rehtoreille ja yhteysopettajille työseminaaripäivää Turun sairaalaopetuspäivien yhteyteen 17.11. osana Joensuun hallinnoimaa Itä-Suomen sairaalaopetusverkoston OSAAVA-hanketta. Lisätietoja tästä on tulossa vielä tuonnempana.

 Mukavaa lukuvuotta ja tapaamisiin viimeistään Turussa!

Kellokoskella 14.9.2016

Mika Saatsi