Sairaalaopetus osana OKM:n vaativan erityisen tuen kehittämistyötä

IMG_0917

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vaativan erityisen tuen
kehittämisryhmän jaostoineen. Sen tehtävä kattaa sairaalaopetusyksiköiden, kuntien ja kuntayhtymien ja yksityisten laitos- ja erityiskoulujen tarjoaman opetuksen ja koulunkäynnin, joilla on opetuksen järjestämislupa. Näiden opetuksen piirissä on moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa, koulunkäyntiinsä ja kuntoutumiseensa saavia oppilaita, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjon diagnoosi.

Ryhmän tehtävänä on:

l) Tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa, selkiyttää käsitteistöä aihealueelta sekä tehdä esityksiä tiedonkeruun kehittämisestä

2) Selvittää perusopetuksen yksittäisen tilastovuoden (lukuvuoden) ajalta niiden ilman päättötodistusta jääneiden oppilaiden määrä ja tilanne/ tausta, joiden oppivelvollisuusikä on täyttynyt ja jotka ovat jääneet ilman päättötodistusta terveydentilaan liittyvistä syistä sekä tehdä esitys päättötodistuksen suorittamisen edellyttämistä lainsäädännöllisistä ja rahoituksellisista tarpeista (kustannukset)

3) Selvittää erilaisten poikkeavien opetusjärjestelyjen laajuutta ja toimintatapoja, jotka liittyvät perusopetuslain 18 §:n mukaisiin järjestelyihin sekä muissa tilanteissa, joissa oppilas ei saa valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) mukaista tuntimäärää opetusta.

4) Kehittää joustavaa koulupolkua ja sen nivelvaiheita varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja sieltä toiselle asteelle ja työelämään. Tehtävänä on selvittää myös koulukiusaamisen ehkäisemisen toimintatapoja.

Työryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö
Rehtori Mika Saatsi, Kalliomaan koulu
Rehtori Anita Uusitalo Myllärin koulu, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Opetuspäällikkö Merja Koivisto, Lapua
Perusopetusjohtaja Mari Routti, Lappeenranta
Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto
Dosentti Elina Kontu, Helsingin yliopisto
Opetusneuvos Pirjo Koivula, Opetushallitus
Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus-ja kulttuuriministeriö
Lakimies Merike Helander, Lapsiasiainvaltuutetun toimisto
Erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen, Opettajien ammattijärjestö OAJ

Lisäksi Suomen Kuntaliittoa ja sosiaali- ja terveysministeriötä pyydetään nimeämään työryhmään edustajansa. Työryhmään nimetään myös 1.8.2015 aloittavan uuden Valterikoulun edustaja. Kehittämisryhmän sihteereinä toimivat ylitarkastaja Kirsi Lamberg opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja projektipäällikkö Terhi Ojala Helsingin yliopistosta. Kehittämisryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa ja se voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kehittämisryhmällä on kaksi jaostoa; l) sairaalaopetuksen sekä 2) laitoskoulujen jaosto. Ne kokoontuvat tarpeen mukaan.

Sairaalaopetuksen jaosto:
Koordinaattorina Rehtori Mika Saatsi, Kalliomaan koulu, Tuusula
Rehtori Marja-Liisa Autio, Sophie Mannerheimin koulu, Helsinki
Rehtori Jyrki Huusko, Nepenmäen koulu. Joensuu
Perusopetusjohtaja Mari Routti, Lappeenranta
Erityisluokanopettaja Tanja Aärelä, Rovaniemen sairaalakoulu, Rovaniemi
Rehtori Niina Ekqvist, Kiinamyllyn koulu, Turku
Projektipäällikkö Terhi Ojala, Helsingin yliopisto
Rehtori Tuukka Raitis, Ruutipuiston koulu, Seinäjoki

Laitoskoulujen jaosto:
Koordinaattorina Rehtori Anita Uusitalo Myllärin koulu, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Rehtori Merja Ritari, Carea- koulu, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Rehtori Arja Holm, Rinnekodin koulu, Rinnekotisäätiö
Vararehtori Satu Varpainen, Sateenkaaren koulu, Vaalijalan kuntayhtymä
Opetuspäällikkö Merja Koivisto, Lapua
Rehtori Sanna Mutikainen Honkalampi, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Rehtori Sinikka Hilmola-Rytioja, Niittyvillan koulu, Eskoo
Rehtori Leena Ottela, Ali-Juhakkalan koulu, Lahti
Apulaisrehtori Tiina Mäenpää, Rajasalmen koulu. Nokia
Opetusneuvos Pirjo Koivula, Opetushallitus

Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä ja sen jaostot asetetaan ajalle 1.4.2015-30.6.2017. Kehittämisryhmän väliraportit (2 kpl) valmistuvat marraskuun loppuun 2015 ja 2016 mennessä sekä loppuraportti 30.6.2017 mennessä.