Sairaalaopetuksen jaosto kokoontui 23.10.15 Helsingissä

Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän (VAATU) sairaalaopetusjaosto  kokoontui Sophie Mannerheimin koululla lokakuun 23. päivänä. Kokouksen asialistalla oli VAATU-kehittämisryhmän tuleva väliraportti, johon jaostolle oli annettu tehtäväksi kerätä ns. tausta-aineistoa.

Jaoston työskentelytavoiksi on sovittu ennakkovalmistellut ”läksyt”, jolloin varsinaisessa kokouksessa voidaan keskittyä jatkotyöskentelyyn alustusten pohjalta. Tällä kertaa alustukset oli valmisteltu teemoista: hyvät käytänteet, OPS ja määrittelyä vaativat termit.

Sairaalaopetuksen hyviä käytänteitä on ansiokkaasti kerätty ja mallinnettu SAIREKE- ja Sairaalaopetus laadukkaan opinpolun tukena -hankkeissa. Tältä osin jaosto keskittyy nykyisen, isossa murroksessa oleva sairaalaopetuksen kuvan hahmottamiseen. Pyrkimys on fokusoitua siihen, mikä erottaa sairaalaopetuksen pedagogisesti ja toiminnallisesti muusta perusopetuksesta tässä ajassa.

OPS2016 koskettaa luonnollisesti myös sairaalaopetusta. Valmistelutyötä oli tehty niiltä osin, mitä kuntakohtaisesta opsista tulisi sairaalaopetuksesta vähintään löytyä. Sovittiin, että konsultoidaan vielä OPH:sta asiassa. Tavoitteena on ohjeistaa sairaalaopetusyksiköt huolehtimaan omien kuntiensa ops-prosessia tältä osin. Tiedote on tulossa OPS-asiasta näillä näkymin Sairaalaopetuspäivien aikoihin.

Sairaalaopetuksen laatukirteereissä on määritelty termejä ja alueemme käsitteitä. Todettiin, että mm. muuttunut perusopetuslain §4.a vaatii tarkentamaan osaltaan sairaalaopetuksen ja sairaalaopetuksessa olevan oppilaan määrittelyä. Kirjattiin myös ylös termejä, jotka tarvitsevat vielä jatkotyöstämistä.

Lopuksi saatiin Jyrki Huuskon katsaus ja ehdotukset Itä-Suomen sairaalaopetusverkoston OSAAVA-hankkeen loppuraportista. Sairaalaopetuksen tunnuslukujen kerääminen sovittiin marraskuulle. Tiedot kerätään suoraan sähköisellä lomakkeella.

Seuraavan kerran tapaamme laitoskoulujen jaoston ja koko hankkeen kehittämisryhmän kanssa 30.11. Seuraava jaoston kokous on tammikuun 18. päivänä. Tavoitteena on sopia samaan yhteyteen seuraavalle päivälle (19.1.16) sairaalaopetusyksiköiden rehtoreiden ja vastuuopettajien kokoontuminen.

MS