MITÄ MEIDÄN TULISI TEHDÄ YHDESSÄ? JA MITEN?

Mari Routti, Lappeenranta

Mari Routti esitteli Lappeenrantaan sijoitettujen lasten opetusjärjestelyitä

Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä jaostoineen kokoontui OKM:ssä marraskuun viimeisenä päivänä. Kokouksessa tarkasteltiin jaostojen työtä sekä suunnattiin toiminnan kehittämistä jatkossa. Paikalla oli edustus opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetushallituksesta, OAJ:sta, sairaalaopetuksesta, erityishuollon palvelujen yhteydessä sijaitsevien koulujen sekä valtion koulukotien edustajat.

Tilaisuuden alkupuolella rehtori Mika Saatsi kertoi sairaalaopetusjaoston aikaansaannoksista. Esille tulivat tehty käsitteenmäärittelytyö, opetussuunnitelmaohjeistuksen laatiminen (yhteistyössä Opetushallituksen kanssa) sekä Sairaalaopetuspäivillä saatu informaatio sairaalakoulujen huolista ja hyvistä käytänteistä.

Kuntayhtymän johtaja Anita Uusitalo Rovaniemeltä piti erityishuollon palvelujen yhteydessä sijaitsevien koulujen (ent. laitoskoulut) puheenvuoron. Myös näissä oppilaitoksissa on menty vahvasti eteenpäin.

Perusopetusjohtaja Mari Routti Lappeenrannasta esitteli Lappeenrannan tekemiä opetusjärjestelyjä lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten kohdalla. Lappeenranta tarjoaa itse eri kouluissaan koulupalvelut kaikille sijoitetuille lapsille. Kaupunki ei siten ole tehnyt lainkaan sopimuksia yksityisten perhekotien kanssa opetusjärjestelyistä. Tarkastelussa oli tuen muodot, annettava uudistuva pienluokkaopetus.

Koulukotien näkökulmaa tapaamiseen toi johtaja Matti Salminen ja koordinoiva rehtori Jani Meling. Kokonaisvaltainen katsaus ulottui aina ensimmäisessä lastensuojelulaissa (1936) annetusta tehtävästä ”pahatapaisten ja turvattomien lasten” kasvattamisesta nykyaikaiseen järjestelmään saakka. Koulukotien opetusyksiköt ovat laatimassa yhteistä opetussuunnitelmaa ja jatkossa yksiköt toimivat yhteisen rehtorin alaisuudessa. Mallia uuden toiminnan suunnitteluun on haettu mm. sairaalaopetuksesta.

Erityisasiantuntija Pälvi Kaukonen (STM) esitteli työryhmälle lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Muutosohjelma on laaja monia hallinnonaloja ja palveluja koskeva hanke.  Muutosohjelmassa lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Tarkoituksena on mm. luoda uusia vanhemmuutta tukevia matalan kynnyksen palveluja sekä vaikuttavia, asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti tuotettuja vaativan erityistason palveluja.

Tilaisuuden päätteeksi Kirsi Lamberg (OKM) avasi kuulijoille syksyllä 2015 toteutetun webropol-kyselyn alustavia tuloksia. Samassa suunnattiin katse Vaatu-työskentelyn seuraaviin askeliin.

Vaatun sairaalaopetuksen jaosto kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa 2016.

Jyrki Huusko ja Niina Ekqvist
Sairaalaopetuksen jaosto