Itä-Suomen Sairaalaopetusverkoston Osaava II -hankkeelle 58000 € hankerahoitusta

Itä-Suomen Sairaalaopetusverkosto sai ”Laadun varmistaminen Itä-Suomen Sairaalaopetusverkostossa II” -hankkeelle 58 000 € rahoitusta. Tällä rahoituksella verkoston koulut osallistuvat Itä-Suomen sairaalaopetusyksiköiden aluepäiville huhtikuussa (Lahti), Turun valtakunnallisille sairaalaopetuspäiville marraskuussa sekä vielä kevään 2017 aluepäiville.

Alueellisen toiminnan kehittämisen lisäksi saatu rahoitus kattaa myös koko Suomen sairaalakoulujen rehtori- ja vastuuopettajien neuvottelupäivät tänä keväänä, ensi syksynä ja keväällä 2017. Neuvottelupäivien ohjelman valmistelee ajankohtaisten teemojen puitteissa Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän sairaalaopetusjaosto (VAATU).

Tästä linkistä hankkeen nettisivuille:
http://www.joensuu.fi/sairaalaopetuksen-osaava-2-hanke1