Tietoa

Sairaalaopetusta järjestetään lasten- ja nuorisopsykiatrisissa, neurologisissa, foniatrisissa tai somaattisissa tutkimuksissa tai hoidossa oleville oppilaille.
Sairaalaopetuksessa korostuvat kasvatuksen ja opetuksen lisäksi pedagoginen kuntoutus ja kaikkien oppilasta opettavien, kasvattavien tai hoitavien tahojen keskinäinen yhteistyö, koulukonsultaatiot ja ohjaustoiminta. Opetuksessa painottuu opetuksen osana pedagoginen kuntoutus, koulunkäyntiä ylläpitävä opetus sekä oppimis- ja koulunkäyntitaitojen arviointi. Sairaalaopetuksen laatukriteerit, 2011

OPPILAILLE

Lyhyitä kysymyksiä ja vastauksia sairaalaopetuksesta oppilaille.

Huoltajille

Lue huoltajien useimmiten esittämiä kysymyksiä sairaalaopetuksesta.

Omille kouluille

Kysymyksiä ja vastauksia sairaalaopetuksesta omille kouluille.

Hoidolle

Vastauksia hoidolle sairaalaopetukseen liittyvistä kysymyksistä.